برچسب: ورزش درمانی

تاچی چیست

تاچی چیست

تای چی (مراقبه پویا) چیست؟ تای چی یا یوگای چینی به معنی نهایت برتر است و نحوه جاری کردن چی...

یوگا چیست

یوگا چیست

  یوگا چیست؟          غایت یوگا وصال مطلق است. یوگا می گوید علت وجودی رنج نادانی ست. یوگا مشاهده گر...