برچسب: یوگا

تاچی چیست

تاچی چیست

تای چی (مراقبه پویا) چیست؟ تای چی یا یوگای چینی به معنی نهایت برتر است و نحوه جاری کردن چی...

پولاریتی درمانی

پولاریتی درمانی

پولاریتی تراپی  Polarity Therapy پولاریتی کردن یعنی همگن کردن انرژی‌‌ها به یک سمت و سو. کسی که در دایره‌ی پولاریتی قرار...

یوگا چیست

یوگا چیست

  یوگا چیست؟          غایت یوگا وصال مطلق است. یوگا می گوید علت وجودی رنج نادانی ست. یوگا مشاهده گر...